ЛИ: началото

ли

„ли“ са изключително кратички авторски текстове, хайку (не строго погледнато) и други, като поетически светулки, като драсната клечка кибрит в тъмното

поетически щрихи, които стоят сами за себе си в пределната си изчистеност, клонящи към нулата

поетически мигове с висока концентрация

жестове, ритуали, погледи

просто „ли“

© ЛИ, Петя Х.