Проникновение в лятна буря през един от безобразно дългите северни дни

Върху всичко

птиците поставят ударение.

Robotic Governance

Dominik Boesl explains, why Robotic Governance is so important and why we need it to shape the future for the kids of our kids, that will grow up as Robotic Natives (or Generation ‘R’).  // roboticgovernance