Дългоопашат синигер

DSC_0495

Двата дългоопашати синигера свиват гнездо в кипариса на строителната площадка. Не подозират, че скоро ще изкоренят храста, за да строят нова еднофамилна къща. До дни. Багерът вече изкорени половината градина наоколо; не забелязват ли нищо, унесени с птичите си грижи? Деца, труд, живот. При това са единствената двойка от подобен вид наоколо. Храбри до неприличие, влитат през отворените прозорци. Вътре в стаите упражнават летенето и излитат отново. Ето ви друг храст, синигери. Изберете него. С гърба си старата къща ще пази завет. Но кой ли ме слуша. Някой свива гнездо, строи къша, прегърнал огромно зърно щастие с две ръце пред корема си.