Тапа на всичко

Непретенциозно. И с нищо не бих го запомнила. Всичко му е средно. Като мен. – Но един миниатюрен свят колкото върху лилавото на тапата. Или в някоя коркова цепнатина. И в нея е прилепил гръб о стената ангел с тъмни крила. Люлее ме в тях и както ме утешава с кроткото на прозрачната си розова […]

Сибили *част

Сибилите са правени на листчета 93х93 мм. Правени са през 2012-2014. Какви условия задължително трябва да бъдат изпълнени, за да можем да говорим за сибила: да съдържа само толкова букви, че да се образува не е повече от 1 сричка, но и непрестанни изключения да съдържа цветен етикет, който четливо да повтаря изобразените букви, но и […]