Дневник

Веригата за колело ми е любимият накит. Имам сериозни съмния в надеждността ѝ, но за кратки заключвания в негангстерски час далеч от дома е иделано решение, още повече че мога да я пренасям на врата си. Четете

НО ПОЕЗИЯ 8 МОРЕ

🐟🙂

Сибили *част

Визуални, Експерименти, Поезия

Сибилите са правени на листчета 93х93 мм. Правени са през 2012-2014.
Какви условия задължително трябва да бъдат изпълнени, за да можем да говорим за сибила:

  • да съдържа само толкова букви, че да се образува не е повече от 1 сричка, но и непрестанни изключения
  • да съдържа цветен етикет, който четливо да повтаря изобразените букви, но и непрестанни изключения
  • да е само върху посочените квадратни листчета: формално ограничение

Какво може:

  • произволно смесване на главни и малки букви
  • произволно смесване на латиница, кирилица и други писмени системи

На сибилите гледам като на стихотворения.