1009

Да не забравя за фрагментите, поезия в проза от Жан Пол Колер!