Грижа за всички

Дневник

Толкова съм свикнала да се тревожа дали всички са се върнали от дневните си задължения, че гледам тази сутрин – върху снега на терасата няма пресни следи от белката, която живее под керемидите, и казвам, не се е прибирала, нито е излизала тази нощ, може някой да я е изял в гората.